יום ד', י’ בשבט תשע”ט
הרב גץ זצ"ל נבחר לדמות ההוד של השנה בקרב תלמידי בתי הספר של החמ"ד.נכיר ונלמד על דמותו ומידותיו של הרב גץ זצ"ל ונשאב כוחות ומסרים ממידותיו הנאצלות.

שלום וברכת נעם ה' עליכם. יש שתי גישות לגבי דור הגאולה: האחת – האומרת שצריך להמתין עד ביאת המשיח והוא יעלה את כל עם ישראל לארץ ישראל .והשניה – בה אני מאמין – דוגלת בעשייה, קירוב הגאולה במעשה ידינו. אנו בעצמנו נעלה ארצה, ונקלוט יהודים מכל קצוות תבל, ניישב ונבנה את הארץ. ואכן, הננו זוכים לראות שהארץ שמחה בדרכינו, מקבל באהבה את בניה השבים אליה ונותנת את פריה. (הרב גץ – רב הכותל)לדמות המופת של הרב מאיר יהודה גץ - רב הכותל.פתחנו בדבריו הנרגשים של הרב גץ זצ"ל על דורנו המיוחד, דור הגאולה. הרב גץ שכל ימיו האמין בנקודה אחת מרכזית, כפי שכתב בפנקסו: "להיות בכל עת בבחינת "שיויתי ה' לנגדי תמיד." תמיד ראה את רצון ה', את מעשה ה' בעולם בכל תחומי החיים. מתוך כך הוא היווה מגדלור לאורחות חיים של תורה וקדושה, מתוך דאגה לחיים הארציים ושאיפה לחיים נשגבים של קדושת ה.'

 
 
מהווי ביה"ס
משולחנו של מנהל
עשה לך רב
במה למחנך-מורה
לוח חודשי
אמירים
מועצת תלמידות
טיולים
חוגים
מידע להורים
דמויות הוד
הענן החינוכי